tatarbay: (Default)
tatarbay ([personal profile] tatarbay) wrote2016-11-13 12:57 am

Сәер байрак


Путин белән Трампларның 1998 еллары. Тик менә нәрсә, бер дә аңлашылып бетми: мистер Трампның күренмәс уң иңбашыннан шактый гына читтәрәк нинди байрак җилферди анда?

4 июль көнне 1998 ел.